Werkwijze

Groen en duurzaam bouwen

Groen, duurzaam en circulair bouwen is zeer belangrijk voor Groenluik. Mens- en milieuvriendelijk bouwen staan bij ons voorop.

Circulair bouwen betekent: het duurzaam gebruiken van grondstoffen en materialen, zodat deze blijvend hergebruikt kunnen worden in een gesloten kringloop. Een voorbeeld van duurzaam en circulair bouwen is het isoleren met houtvezelplaten in plaats van glaswol. Houtvezelisolatie is een natuurproduct vervaardigd van naaldbomen, zonder toevoeging van schadelijke stoffen of chemische bestanddelen. We werken dus met materialen die langer meegaan en op een milieuvriendelijke manier zijn geproduceerd. Effectief gebruik én hergebruik van grondstoffen en materialen zorgt er ook voor dat we minder materialen nodig hebben en dat levert dus ook een kostenbesparing op.

“Circulair” betekent voor ons ook het hergebruik van materialen die vrijkomen uit oude bouwprojecten. Wij spreken uit ervaring: elk bouwproject leent zich voor een circulaire aanpak. Wel vraagt het om een andere manier van denken. Of het nu om nieuwbouw, verbouw of renovatie gaat. Van een traditionele manier van werken naar één die sterk gericht is op samenwerking en co-creatie. Vertrouwen en openheid zijn zeer belangrijk. Er zijn inmiddels diverse plaatsen waar – ook op grote schaal – tweedehands materialen en bouwproducten worden aangeboden. Aan alle voorwaarden kan dus worden voldaan. Groenluik ondersteunt daarom graag uw bouwproject duurzaam, creatief en deskundig!

Open begroting

Omdat wij transparantie belangrijk vinden werken wij onder regie en hanteren wij een open begroting (raming) voor onze klanten. Als een aannemingscontract wordt uitgevoerd op regiebasis dan wil dat zeggen dat de aannemer een vergoeding ontvangt voor de werkelijk gemaakte uitvoeringskosten (zoals arbeidsloon en materiaal). Wij werken dus niet met een vaste aanneemsom. Het voordeel voor u als klant is dus dat u alleen de werkelijke kosten van de gewerkte uren en de materialen betaalt. Bij een aanneemsom worden de risico's voor de aannemer ingecalculeerd en dus ook altijd door u betaalt. De raming is een realistische inschatting van de kosten waarin rekening wordt gehouden met tegenslagen. De werkelijke kosten vallen meestal lager uit.
Een tweede voordeel van onder regie werken is dat het ons in staat stelt zeer flexibel te werken. Nieuwe of bijgestelde wensen kunnen tijdens het bouwproces eenvoudig als wijzigingen worden ingepast in de raming en de uitvoering van het werk. Om de raming inzichtelijk en werkbaar te maken heeft Groenluik een eigen financieel systeem ontwikkeld dat via Google Drive ook voor de klant op elk moment toegankelijk is. U heeft zo tijdens het gehele bouwproces inzicht in de kosten.

Het financiële systeem

Groenluik heeft een financieel systeem ontwikkeld dat u via Google Drive kunt inzien op uw mobiele telefoon of computer. Dit systeem geeft u te allen tijde inzicht in de werkelijk gemaakte kosten, en u kunt zien hoe die zich verhouden tot de geraamde kosten. Deze openheid geeft u de mogelijkheid altijd op de hoogte te zijn van de actuele stand van zaken van uw opdracht. Groenluik werkt dit systeem wekelijks bij aan de hand van de ingevulde urenlijsten en materiaaloverzichten.

+